Pradžia EN

Pareiškėjams (parama už studijų rezultatus)

Konkurso vykdymo tvarka

Konkursai pirmų–antrų metų nuolatinių studijų bei pirmų–trečių metų ištęstinių studijų ir trečių–ketvirtų metų nuolatinių studijų bei ketvirtų–šeštų metų ištęstinių studijų doktorantų paprastai vyksta atskirai tokiuose pogrupiuose: humanitarinių mokslų srities; socialinių mokslų srities; scenos ir ekrano bei vaizduojamųjų menų sričių; gamtos mokslų srities (matematikos, fizikos, chemijos, geologijos, fizinės geografijos, paleontologijos, astronomijos, informatikos mokslų kryptys); gamtos mokslų (biologijos, biochemijos, biofizikos, ekologijos ir aplinkotyros, botanikos, zoologijos mokslų kryptys), medicinos ir sveikatos bei žemės ūkio mokslų sričių; technologijos mokslų srities.

Paramos už studijų rezultatus dydis ir skyrimas

Paramos už akademinius pasiekimus dydis 2019 metais yra 215 Eur per mėnesį. Parama už  akademinius pasiekimus skiriama vieneriems kalendoriniams metams – nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., bet ne ilgiau kaip iki doktorantūros pabaigos.

Paramos skyrimą reglamentuojantys teisės aktai

Paraiškos pateikimo ir vertinimo formos

Spalio 24 d. vykusio informacinio renginio medžiaga