Pradžia EN

Pareiškėjams (parama akademinei išvykai)

Konkurso vykdymo tvarka

Konkursai vykdomi atskirai 2 pogrupiuose: 1) gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos bei žemės ūkio mokslų sričių; 2) humanitarinių ir socialinių mokslų sričių, scenos ir ekrano bei vaizduojamųjų menų sričių.

Finansuojamos veiklos

 • užsienyje vykstančiame tarptautiniame mokslo ar meno renginyje pristatyti savo mokslinius tyrimus ir (ar) meno kūrinius;
 • dalyvauti užsienyje vykstančiame tarptautiniame seminare ar doktorantams skirtuose mokymuose;
 • stažuotis užsienio mokslo ir studijų institucijoje ar kitoje mokslinius tyrimus vykdančioje institucijoje.

Nefinansuojamos veiklos

 • išvykos atlikti mokslinį darbą, skaityti paskaitų ar rinkti medžiagos moksliniam darbui;
 • išvykos į tarptautinius renginius (išskyrus tarptautinius seminarus ar mokyklas), jei doktorantas nenumato pristatyti pranešimo ar meno kūrinio;
 • išvykos į tarptautinius renginius, vykstančius Lietuvoje.

Finansuojamos išlaidos

 • Dienpinigiai (ar maitinimo išlaidos)
 • Kelionės išlaidos (tarp jų ir vietiniam transportui)
 • Renginio dalyvio (registracijos) mokestis
 • Gyvenamojo ploto nuoma
 • Viza
 • Draudimas

Paramos skyrimą reglamentuojantys teisės aktai

Paraiškos pateikimo ir vertinimo formos