Pradžia EN

Pareiškėjams

Konkurso vykdymo tvarka

Konkursai pirmų–antrų metų nuolatinių studijų bei pirmų–trečių metų ištęstinių studijų ir trečių–ketvirtų metų nuolatinių studijų bei ketvirtų–šeštų metų ištęstinių studijų doktorantų paprastai vyksta atskirai tokiuose pogrupiuose:

humanitarinių mokslų srities;

socialinių mokslų srities;

scenos ir ekrano bei vaizduojamųjų menų sričių;

gamtos mokslų srities (matematikos, fizikos, chemijos, geologijos, fizinės geografijos, paleontologijos, astronomijos, informatikos mokslų kryptys);

gamtos mokslų (biologijos, biochemijos, biofizikos, ekologijos ir aplinkotyros, botanikos, zoologijos mokslų kryptys), medicinos ir sveikatos bei žemės ūkio mokslų sričių;

technologijos mokslų srities.

Paramos už studijų rezultatus skyrimas

Parama už  studijų rezultatus skiriama vieneriems kalendoriniams metams – nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., bet ne ilgiau kaip iki doktorantūros pabaigos.

Paramos skyrimą reglamentuojantys teisės aktai

Paraiškos pateikimo ir vertinimo formos