Pradžia EN

2022 metų kvietimo rezultatai

2022 m. kvietimo konkursui pateiktos 38 akademinių asociacijų paraiškos, bendra prašoma paramos suma – 172 tūkst. eurų. Administracinės patikros reikalavimus atitiko 37 paraiškos, 1 konkursui pateikta paraiška neatitiko kvietime paskelbto kriterijaus „akademinės asociacijos kolegialaus valdymo organo narių daugumą sudaro mokslininkai, dėstytojai, doktorantai, magistrantai“.

Ekspertų komisija įvertino administracinės patikros reikalavimus atitikusias paraiškas. Vertinant ir skiriant paramą atsižvelgta į akademinių asociacijų veiklos bei jos rezultatų praktinę ir socialinę vertę, veiklų tęstinumą, planuojamų veiklų aktualumą Lietuvos mokslui ir studijoms, akademinių asociacijų dalyvavimą tarptautinėse mokslo organizacijose, asociacijų aktyvumą, jų veiklos bei rezultatų pristatymą ir viešinimą mokslo bei plačiajai visuomenei, taip pat į pateiktų paraiškų kokybę bei lėšų poreikį ir jų pagrįstumą planuojamoms veikloms įgyvendinti. Siekta su mokslu susijusioms veikloms finansuoti skirtomis lėšomis paremti kuo daugiau asociacijų ir kad suteikta parama turėtų kuo didesnę išliekamąją vertę asociacijai bei jos vykdomai veiklai.

Paraiškų ekspertinio įvertinimo rezultatai patvirtinti Tarybos pirmininko 2022 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. V-308 „Dėl paramos akademinėms asociacijoms 2022 m. kvietimo rezultatų patvirtinimo“, skirta 100 tūkst. eurų parama 34 akademinių asociacijų planuojamoms veikloms įgyvendinti.

Finansuojamų paraiškų sąrašas

Iš visų paramai skirtų lėšų planuotoms veikloms įgyvendinti 34 akademinės asociacijos 2022 m. panaudojo 99 308 Eur.

Plačiau apie gautas ir finansuojamas paraiškas skelbiama spektras.lmt.lt