Pradžia EN

2021 metų kvietimo rezultatai

2021 m. kvietimo konkursui pateikta 30 akademinių asociacijų paraiškų, bendra prašoma paramos suma – 76 tūkst. eurų. Visos paraiškos atitiko administracinės patikros reikalavimus.

Ekspertų komisija įvertino visas paraiškas. Vertinant ir skiriant paramą atsižvelgta į akademinių asociacijų veiklos bei jos rezultatų praktinę ir socialinę vertę, veiklų tęstinumą, planuojamų veiklų aktualumą Lietuvos mokslui ir studijoms, akademinių asociacijų dalyvavimą tarptautinėse mokslo organizacijose, taip pat į pateiktų paraiškų kokybę bei lėšų poreikį ir jų pagrįstumą planuojamoms veikloms įgyvendinti. Siekta su mokslu susijusioms veikloms finansuoti skirtomis lėšomis paremti kuo daugiau asociacijų ir kad suteikta parama turėtų kuo didesnę išliekamąją vertę asociacijai bei jos vykdomai veiklai.

Paraiškų ekspertinio įvertinimo rezultatai patvirtinti Tarybos pirmininko 2021 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. V-410 „Dėl paramos akademinėms asociacijoms 2021 m. kvietimo rezultatų patvirtinimo“, skirta beveik 48 tūkst. eurų parama 26 akademinių asociacijų planuojamoms veikloms įgyvendinti.

Finansuojamų paraiškų sąrašas