Pradžia EN

2020 metų kvietimo rezultatai

2020 m. kvietimo konkursui pateiktos 35 akademinių asociacijų paraiškos, bendra prašoma paramos suma – daugiau nei 136 tūkst. eurų. Visos paraiškos atitiko administracinės patikros reikalavimus.

Ekspertų komisija įvertino visas paraiškas. Vertinant ir skiriant paramą atsižvelgta į akademinių asociacijų veiklos bei jos rezultatų praktinę ir socialinę vertę, veiklų tęstinumą, planuojamų veiklų aktualumą Lietuvos mokslui ir studijoms, akademinių asociacijų dalyvavimą tarptautinėse mokslo organizacijose, taip pat į pateiktų paraiškų kokybę bei lėšų poreikį ir jų pagrįstumą planuojamoms veikloms įgyvendinti. Siekta su mokslu susijusioms veikloms finansuoti skirtomis lėšomis paremti kuo daugiau asociacijų ir kad suteikta parama turėtų kuo didesnę išliekamąją vertę asociacijai bei jos vykdomai veiklai.

Paraiškų ekspertinio įvertinimo rezultatai patvirtinti Tarybos pirmininko 2020 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. V-258 „Dėl paramos akademinėms asociacijoms 2020 m. konkurso rezultatų patvirtinimo“, skirta 51 703 eurų parama 30 akademinių asociacijų planuojamoms veikloms įgyvendinti.

Finansuojamų paraiškų sąrašas