Pradžia EN

2019 metų kvietimo rezultatai

2019 m. kvietimo konkursui pateikta 40 akademinių asociacijų paraiškų, bendra prašoma paramos suma – beveik 292 tūkst. eurų. Ekspertų komisija įvertino 37 paraiškas, kurios atitiko administracinės patikros reikalavimus. Trys konkursui pateiktos paraiškos neatitiko kvietime paskelbto kriterijaus „asociacija vykdo veiklą, susijusią su mokslu ir studijomis“, viena iš šių paraiškų neatitiko ir kito kriterijaus – „akademinės asociacijos kolegialaus valdymo organo narių daugumą sudaro mokslininkai, dėstytojai, doktorantai, magistrantai“.

Vertinant paraiškas ir skiriant paramą atsižvelgta į akademinių asociacijų veiklos bei jos rezultatų praktinę ir socialinę vertę, veiklų tęstinumą, planuojamų veiklų aktualumą Lietuvos mokslui ir studijoms, akademinių asociacijų dalyvavimą tarptautinėse mokslo organizacijose, taip pat į pateiktų paraiškų kokybę bei lėšų poreikį ir jų pagrįstumą planuojamoms veikloms įgyvendinti. Siekta su mokslu susijusioms veikloms finansuoti skirtomis lėšomis paremti kuo daugiau asociacijų ir kad suteikta parama turėtų kuo didesnę išliekamąją vertę asociacijai bei jos vykdomai veiklai.

Paraiškų ekspertinio įvertinimo rezultatai patvirtinti Tarybos pirmininko 2018 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. V-668 „Dėl paramos akademinėms asociacijoms 2019 m. kvietimo konkurso rezultatų patvirtinimo“, skirta 57 313 eurų parama 32 akademinių asociacijų planuojamoms veikloms įgyvendinti.

Finansuojamų paraiškų sąrašas