Pradžia EN

2018 metų kvietimo rezultatai

 

2018 m. kvietimo konkursui pateiktos 35 akademinių asociacijų paraiškos, bendra prašoma paramos suma – beveik 156 tūkst. eurų. Ekspertų komisija įvertino 34 paraiškas, kurios atitiko administracinės patikros reikalavimus. Viena konkursui pateikta paraiška neatitiko kvietime paskelbto kriterijaus „asociacija vykdo veiklą, susijusią su mokslu ir studijomis“.

Vertinant paraiškas ir skiriant paramą atsižvelgta į akademinių asociacijų veiklos bei jos rezultatų praktinę ir socialinę vertę, veiklų tęstinumą, planuojamų veiklų aktualumą Lietuvos mokslui ir studijoms, akademinių asociacijų dalyvavimą tarptautinėse mokslo organizacijose, taip pat į pateiktų paraiškų kokybę bei lėšų poreikį ir jų pagrįstumą planuojamoms veikloms įgyvendinti. Siekta su mokslu susijusioms veikloms finansuoti skirtomis lėšomis paremti kuo daugiau asociacijų ir kad suteikta parama turėtų kuo didesnę išliekamąją vertę asociacijai bei jos vykdomai veiklai.

Paraiškų ekspertinio įvertinimo rezultatai patvirtinti Tarybos pirmininko 2018 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. V-304 „Dėl paramos akademinėms asociacijoms 2018 m. kvietimo konkurso rezultatų patvirtinimo“, skirta 56 715 eurų parama 27 akademinių asociacijų planuojamoms veikloms įgyvendinti.

Finansuojamų paraiškų sąrašas