Pradžia EN

2017 metų kvietimo rezultatai

Akademinės asociacijos 2017 m. I konkursui iš viso pateikė 34 paraiškas, bendra prašoma paramos suma – 211 274 Eur. Visos konkursui pateiktos akademinių asociacijų paraiškos atitiko administracinės patikros reikalavimus ir buvo vertinamos ekspertų. 2017 m. birželio 22 d. Paramos akademinėms asociacijoms skyrimo komisija paramą skyrė 27 akademinių asociacijų projektams ir paskirstė 57 445 eurus jiems įgyvendinti.

Skiriant paramą atsižvelgta į akademinių asociacijų projektuose nurodytų veiklų tęstinumą, akademinių asociacijų dalyvavimą tarptautinėse mokslo organizacijose, taip pat į pateiktų paraiškų kokybę bei lėšų poreikį ir jų pagrįstumą planuojamoms veikloms įgyvendinti.

2017 m. I kvietimo konkursui pateiktos paraiškos

2017 m. I kvietimo konkursą laimėję projektai