Pradžia EN

2015 metų kvietimo rezultatai

Akademinės asociacijos 2015 m. I kvietimo konkursui pateikė 45 paraiškas, bendra projektų įgyvendinimui prašoma suma – 145 394 eurai, projektų sąmatinė vertė nuo 1 tūkst. eurų iki 5 tūkst. eurų. Iš 45 pateiktų konkursui paraiškų, 2 neatitiko administracinės patikros reikalavimų.

Akademinių asociacijų projektus vykdys įvairių mokslo sričių mokslininkai, dėstytojai, doktorantai ir magistrantai. Paramos prašoma mokslo populiarinimo renginių organizavimui, tarptautinei akademinės asociacijos veiklai ir asociacijos veiklos viešinimui internete.

Paramos akademinėms asociacijoms skyrimo komisija iš 43 konkursui pateiktų ir įvertintų projektų, paramą skyrė 40 projektų (64.000 eurų).

Dalinė parama paskirstyta akademinių asociacijų projektams, kuriuose numatytos konkrečios veiklos, susijusios su mokslo ir studijų sistemai keliamų tikslų įgyvendinimu ir mokslo bei studijų plėtrai svarbių problemų sprendimu bei asociacijos veiklos viešinimui internete.

Skiriant paramą atsižvelgta į akademinių asociacijų projektuose nurodytų veiklų tęstinumą, jų patirtį įgyvendinant projektus, taip pat į pateiktų paraiškų kokybę bei lėšų poreikį ir jų pagrįstumą planuojamoms veikloms įgyvendinti, akademinių asociacijų dalyvavimą tarptautinėse mokslo organizacijose.

Su akademinių asociacijų paraiškų vertinimo rezultatais projektų vadovai gali susipažinti LMT informacinėje sistemoje adresu: http://parama.lmt.lt įvedę vartotojo vardą ir slaptažodį, kuriuos naudojo paraiškų pildymo metu.

2015 m. I kvietimo konkursui pateiktos paraiškos

2015 m. I kvietimo konkursą laimėję projektai