Pradžia EN

2014 metų kvietimo rezultatai

2014 m. I kvietimo konkursui pateiktos 32 paraiškos, bendra projektų įgyvendinimui prašoma suma – daugiau kaip 324 tūkst. Lt.

Visos konkursui pateiktos akademinių asociacijų paraiškos atitiko administracinės patikros reikalavimus.

Įvertinus pateiktas paraiškas, parama skirta 30 akademinių asociacijų. Skiriant paramą atsižvelgta į tai, ar paraiškose numatytos veiklos susijusios su mokslo ir studijų sistemai keliamų tikslų įgyvendinimu, mokslo bei studijų plėtrai svarbių problemų sprendimu, taip pat atsižvelgta į akademinės asociacijos ir projekte nurodytos veiklos tęstinumą, jos patirtį įgyvendinant projektus, taip pat į paraiškos kokybę bei lėšų poreikį ir jų pagrįstumą planuojamoms veikloms įgyvendinti, akademinių asociacijų dalyvavimą tarptautinėse organizacijose, jų veiklos apimtis ir akademinį žinomumą. Bendra skirtos paramos suma – 154 308 Lt.

Su vertinimo rezultatais pareiškėjai gali susipažinti adresu: http://parama.lmt.lt, įvedę vartotojo vardą ir slaptažodį, kuriuos naudojo pildydami paraišką.

2014 m. I kvietimo konkursui pateiktos paraiškos

2014 m. I kvietimo konkursą laimėję projektai