Pradžia EN

2012 metų kvietimo rezultatai

2012 m. I kvietimo konkursui akademinės asociacijos pateikė 46 paraiškas, bendra prašoma paramos suma – 333 424 litų. Akademinės asociacijos projektus paramai gauti teikė elektroniniu būdu, užpildydamos paraiškas adresu http://parama.lmt.lt iki 2012 m. balandžio 23 d.

2012 m. gegužės 10 d. paramos akademinėms asociacijoms skyrimo komisija iš 41 konkursui pateiktų ir įvertintų, paramą (111 163 litų) skyrė 30 projektų, iš jų 2 projektams parama skirta su sąlyga, kad bus pateikti papildomi dokumentai, pagrindžiantys lėšų poreikį projekte nurodytoms veikloms įgyvendinti bei patikslinti dokumentai, pateikti pagal nustatytą Paramos akademinėms asociacijoms skyrimo tvarkos aprašo 4 punktą. 5 akademinių asociacijų paraiškos (registracijos Nr. ACO-12009; ACO-12014; ACO-12017; ACO-12018; ACO-12040) nevertintos, nes konkursui pateiktos ne pagal kvietime nurodytus reikalavimus.

Dalinė parama paskirstyta akademinių asociacijų konkrečiai veiklai, susijusiai su mokslo ir studijų sistemai keliamų tikslų įgyvendinimu ir mokslo bei studijų plėtrai svarbių problemų sprendimu. Atsižvelgta į organizacijos ir projekte nurodytos veiklos tęstinumą, organizacijos patirtį įgyvendinant projektus, taip pat į paraiškos kokybę bei lėšų poreikį ir jų pagrįstumą planuojamoms veikloms įgyvendinti, akademinių asociacijų dalyvavimą tarptautinėse organizacijose, veiklos apimtis ir žinomumą.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad tarp paraiškas pateikusių akademinių asociacijų buvo ir tokių, kurios neatitiko Paramos akademinėms asociacijoms skyrimo tvarkos apraše ir kvietime nurodytų reikalavimų, t.y. planuojamos paraiškoje veiklos nesusijusios su mokslo ir studijų sistema, kai kuriose paraiškose nepagrįstai padidintos ir nurodytos netinkamos išlaidos: maitinimui, periodinių žurnalų ir knygų leidybai ir pan.

 

2012 m. I kvietimo konkursą laimėję projektai

2012 m. I kvietimo konkursui pateiktos paraiškos