Pradžia EN

2011 metų kvietimo rezultatai

2011 m. I kvietimo konkursui pateiktos 37 paraiškos, bendra prašoma paramos suma – 376 270 litų.

2011 m. gegužės 23 d. paramos akademinėms asociacijoms skyrimo komisija, atsižvelgdama į ekspertų vertinimus ir pasiūlymus dėl paramos skyrimo akademinių asociacijų projektams, iš 37 konkursui pateiktų projektų, paramą skyrė 29 projektams, 4 iš jų parama skirta su sąlyga, kad bus pateikti papildomi dokumentai, 2 projektai nevertinti, nes pateikti ne pagal kvietime nurodytus reikalavimus.

Dalinė parama paskirstyta akademinių asociacijų konkrečiai veiklai, susijusiai su mokslo ir studijų sistemai keliamų tikslų įgyvendinimu ir mokslo bei studijų plėtrai svarbių problemų sprendimu, organizacijos ir projekte nurodytos veiklos tęstinumu, organizacijos patirtimi įgyvendinant projektus taip pat į paraiškos kokybę bei lėšų poreikį atskiroms veiklos pagrįstumą. Atsižvelgta ir į akademinių asociacijų dalyvavimą tarptautinėse organizacijose, veiklos apimtis ir žinomumą.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad tarp paraiškas pateikusių akademinių asociacijų buvo ir tokių, kurios neatitiko apraše nurodytų reikalavimų, jų veiklos nesusijusios su mokslo sistema, arba pateikė nepagrįstas sąmatas bei numatytos netinkamos išlaidos: darbo užmokesčiui, maitinimui, komandiruotėms, vertimų paslaugoms, svečių kelionės išlaidoms ir jų apgyvendinimui, kanceliarinėms prekėms, autoriniams atlyginimams, prizams, kavos pertraukėlėms, ir pan.

2011 m. I kvietimo konkursą laimėję projektai

2011 m. I kvietimo konkursui pateiktos paraiškos