Pradžia EN

Svarstomas DNR Aukšto lygio MTEP (SMART) projektų finansavimo sąlygų aprašo projektas

Informacija pareiškėjams ir projektų vykdytojams

Visuomenei susipažinti paskelbtas Aukšto lygio MTEP (SMART) projektų finansavimo sąlygų aprašo, pagal kurį Ateities ekonomikos DNR plano lėšomis turėtų būti finansuojami moksliniai tyrimai, projektas. Pastabas šiam projektui galima teikti iki š. m. gruodžio 31 d.

Apraše nustatytos projektų, skirtų COVID-19 ir (ar) jo sukeltų ekonominių, kultūrinių bei socialinių padarinių tyrimams, pagrindinės finansavimo sąlygos bei šių projektų konkursinio vertinimo aspektai.

Dokumentas ir jo priedai skelbiami ES investicijų tinklapyje