Pradžia EN

Skelbiamas antrasis paraiškų konkursas finansuoti Aukšto lygio MTEP sumanios specializacijos srityje

Informacija pareiškėjams ir projektų vykdytojams

Lietuvos mokslo taryba skelbia paraiškų konkursą 2020–2023 m. finansuoti tyrėjų grupių projektus pagal sumanios specializacijos prioritetus. Tai – antrasis 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto priemonės Nr. 01.2.2-LMT-K-718 veiklą „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai, kirti kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami“ kvietimas teikti paraiškas.

Šios veiklos lėšomis finansuojami projektai turi prisidėti prie sumanios specializacijos prioritetų įgyvendinimo ir vystyti tas tematikas, kurios gali sukurti konkurencinį pranašumą.

Pirmojo kvietimo, skelbto 2017 m. metu, Taryba pasirašė sutartis su 47 projektų vykdytojais dėl projektų finansavimo. Tikimasi, kad šių projektų įgyvendinimo metu sukurti rezultatai prisidės prie Lietuvos konkurencingumo didinimo.

Numatytas antrojo kvietimo biudžetas – 12,5 mln. Eur. Vienam projektui finansuoti gali būti skirta iki 700 000 Eur. Projektų trukmė – iki 42 mėn.

Kvietimas teikti paraiškas.

Pranešimas anglų kalba.