Pradžia EN

Pratęsti kvietimai teikti paraiškas gauti ESIF finansavimą vykti į mokslo konferenciją ar stažuotę

Informacija pareiškėjams ir projektų vykdytojams

Lietuvos mokslo taryba, atsižvelgdama į dėl COVID-19 pandemijos institucijų keičiamus mokslinių konferencijų ar stažuočių planus, dviem mėnesiams pratęsiamas paraiškų teikimas pagal Europos Sąjungos investicijų fondų (ESFI) poveikles „Kompetencijos kėlimas mokslo renginiuose užsienyje“ (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-20) ir „Kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje“ (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-21).

Teikiant šių priemonių paraišką yra būtinas patvirtinimas iš mokslinės konferencijos organizatorių apie pranešimo įtraukimą į konferencijos programą ar stažuotės organizatorių patvirtinimas apie suderintą stažuotės vietą.

Pratęsus terminą, paraiškos priimamos iki š. m. birželio 5 d.:

Paraiškų konkursai vykdomi pagal ESFI priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 veiklos „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“. Daugiau informacijos apie priemonę.