Pradžia EN

Pratęstas Paralelinių laboratorijų (SMART) programos paraiškų vertinimas

Informacija pareiškėjams ir projektų vykdytojams

Lietuvos mokslo taryba, atsižvelgdama į tai, kad Paralelinių laboratorijų programos konkursui paraiškų gauta už didesnę sumą, nei buvo numatyta, ir vadovaudamasi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų 2014 m. spalio 8 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 1K-316, 127 punktu, iki 2020 m. birželio 5 d. pratęsia paraiškų vertinimą.

Paralelinių laboratorijų programa finansuojama 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 01.2.2-LMT-K-718 „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ veiklos „Paralelinių laboratorijų MTEP veikla, skirta kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami“ lėšomis.