Pradžia EN

Pratęsiamas dėl Covid-19 pandemijos supaprastintas projektų sutarčių administravimas

Informacija pareiškėjams ir projektų vykdytojams

Lietuvos mokslo taryba pratęsia dėl COVID-19 pandemijos laikinai įvestą biudžeto lėšomis finansuojamų projektų sutarčių administravimą, kai taikoma supaprastinta tarpinių ir baigiamųjų ataskaitų teikimo termino atidėjimo ir lėšų panaudojimo ataskaitų teikimo tvarka.

Projektų vykdytojai tarpinės ir (ar) baigiamosios mokslinės (sklaidos) ataskaitos pateikimo terminą galės atidėti iki 6 mėnesių nuo sutartyje numatytos ataskaitos pateikimo dienos. Terminą galima pratęsti informavus Tarybą raštu, nurodant su COVID-19 epidemiologine situacija susijusias aplinkybes. Ši tvarka taikoma teikiantiems mokslines (sklaidos) ataskaitas iki 2021 m. balandžio mėn. 8 d.

Lėšų panaudojimo ataskaitos sutartyse nustatytais terminais teikiamos elektroniniu būdu, pasirašant elektroniniu parašu arba pateikiant ataskaitų, pasirašytų rašytiniu parašu, skenuotus variantus PDF formatu.