Pradžia EN

Patvirtintos 45 naujos COST veiklos

Informacija pareiškėjams ir projektų vykdytojams

2020 m. kovo 24 d. COST aukšto lygio pareigūnų komitetas patvirtinto 45 naujas COST veiklas. Paraiškas dalyvauti naujose COST veiklose galima pildyti jau dabar – artimiausiam vertinimui bus teikiamos iki š. m. balandžio 8 d. gautos paraiškos.

Paraiškos dalyvauti COST veiklose priimamos nuolatos (kvietimas teikti paraiškas). Paraiška teikiama elektroniniu būdu, užpildant formą Lietuvos mokslo tarybos elektroninėje sistemoje http://junkis.lmt.lt/. Kartu su paraiška teikiamas neatsiejama paraiškos dalimi laikomas pareiškėjo institucijos raštas.

Inicijuoti naujas COST veiklas tyrėjai gali teikdami paraiškas pagal tarptautinį COST kvietimą, kuris pratęstas iki š. m. spalio 29 d. 

Išsamesnę informaciją teikia nacionalinė COST koordinatorė (CNC) Laura Kostelnickienė telefonu 8 676 17398 arba e. p. laura.kostelnickiene@lmt.lt.