Pradžia EN

Paskelbti mokslinių tyrimų ir inovacijų misijų tarybų nariai, tarp jų – viena ekspertė iš Lietuvos

Lietuvos mokslo tarybos naujienos

Europos Komisija paskelbė misijų tarybų narius, kurie, rengiantis naujajai Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programai „Europos horizontas“ (angl. Horizon Europe), apibrėš misijas ir jų įgyvendinimą penkiose svarbiausiose srityse. Sveiko dirvožemio ir maisto srities misijų taryboje dirbs dr. Zita Kriaučiūnienė iš Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos.

Iš viso misijų tarybose dirbs 75 akademinės, inovacijų, pilietinės visuomenės, pramonės, finansų ir kitų sričių ekspertai – po 15 (įskaitant jų pirmininkus) kiekvienoje iš penkių mokslinių tyrimų ir inovacijų sričių misijų tarybų. Misijų tarybų narių sąrašas.

Misijų tarybos:

  1. Prisitaikymo prie klimato kaitos, įskaitant socialines permainas, srities
  2. Vėžio srities misijų taryba
  3. Gyvybingų vandenynų, jūrų, pakrančių ir sausumos vandenų srities
  4. Poveikiu klimatui neutralių ir pažangių miestų srities
  5. Sveiko dirvožemio ir maisto srities

Iki šių metų pabaigos misijų tarybos apibrėš pirmąsias savo sričių misijas ir parengs konkrečius kiekvienos misijų srities planus.

Numatyta, kad kiekvienai misijai bus įsteigtos asamblėjos, pritrauksiančios daug aukšto lygio ekspertų ir taip suteiksiančios papildomų idėjų, žinių ir kompetencijų, kuriomis bus naudojamasi, siekiant sėkmingai įgyvendinti numatytas misijas.

Pirmoji misijas tarybų narių diskusija su šalių narių piliečiais, suinteresuotomis institucijomis ir ekspertais vyks Briuselyje rugsėjo 24 d. rengiamoje Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų dienoje.