Pradžia EN

Paskelbta konkursinės doktorantūros temų atranka

Informacija pareiškėjams ir projektų vykdytojams

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai (ŠMSM) skyrus papildomai lėšų konkurso būdu paskirstomoms valstybės finansuojamoms doktorantūros vietoms (konkursinė doktorantūra), Lietuvos mokslo taryba paskelbė konkursinės doktorantūros temų atranką.

Temų atranka yra pirmas paraiškų konkurso finansuoti doktorantūros vietas etapas. Siūlymus dėl doktorantūros temų gali teikti verslo ir viešojo sektoriaus institucijos, išskyrus mokslo ir studijų institucijas, suinteresuotos mokslinių tyrimų plėtra ir tyrėjų rengimu joms aktualiose srityse. Siūlymai priimami iki š. m. balandžio 9 d.

Atrinktos temos bus skelbiamos antrajame konkurso etape – doktorantūros vietų atrankos konkurse. Teikti paraišką šių temų vykdymui galės mokslo ir studijų institucijos ar įmonės, vykdančios aukšto lygio mokslinius tyrimus ir (ar) eksperimentinės plėtros darbus kartu su mokslo ir studijų institucijomis. Paraiškų finansuoti atrinktų temų doktorantūros vietas konkursas bus skelbiamas gegužės pradžioje.

Numatoma, kad šių metų konkurse galėtų būti finansuojama apie 50 konkursinės doktorantūros vietų. Preliminariai numatyta, kad verslui galėtų būti skirtos 5 konkursų būdu paskirstytinos doktorantūros vietos, kitos galėtų pasiskirstyti taip: gamtos mokslams – 12, technologijos – 11, medicinos ir sveikatos – 6, žemės ūkio – 3, socialiniams – 6, humanitariniams – 6, menams – 1.

Konkursinė doktorantūros vietos finansuojamos, vykdant Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektą „Doktorantūros studijų plėtra“, kurio pabaiga – 2023 m. rugsėjo mėnuo. Todėl, skirtingai nei ankstesniais metais, projekto lėšomis yra galimybė finansuoti tik pirmųjų trejų metų doktorantūrą. Ketvirtųjų doktorantūros metų išlaidas turės finansuoti mokslo ir studijų institucija, į kurią bus priimtas doktorantas ar įmonė, kurioje doktorantas vykdys mokslinius tyrimus.

ŠMSM doktorantūros vietų atrankos konkurso rezultatus Tarybos prašo pateikti iki birželio 17 d. Taryba stengsis konkursą įvykdyti laiku, bet kartu reaguos ir į besikeičiančią situaciją dėl studijų proceso sustabdymo ir, jeigu reikės, derins su ŠMSM doktorantūros vietų konkurso pratęsimo terminus.