Pradžia EN

Pakeistas Valstybės profesorių programos aprašas

Informacija pareiškėjams ir projektų vykdytojams

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija š. m. spalio 24 d. raštu Nr. SR-436 informavo Lietuvos mokslo tarybą, kad LR švietimo, mokslo ir sporto ministras 2019 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. V-1190 patvirtino 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 6 pakeitimus (Valstybės profesorių programa).

Vienu iš pakeitimų nustatyta, kad mokslinio tyrimo vadovo (-ės) darbo apimtis Lietuvos Respublikos teritorijoje gali būti mažinama iki 420 val. per 12 mėn., jei jis (ji) paraiškos teikimo metu užsienio universitete ėjo mokslinio padalinio vadovo (-ės) ir tuo pat metu ėjo profesoriaus (-ės) (angl. full professor) pareigas.

Visi aprašo Nr. 6 pakeitimai išdėstyti LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakyme.

Atnaujintas Valstybės profesorių programos aprašas galioja nuo spalio 23 d.

Valstybės profesorių programos paraiškų konkursas paskelbtas š. m. rugsėjo 27 d. Paraiškas galima teikti iki gruodžio 2 d.