Pradžia EN

Naujos Lietuvos mokslo tarybos valdybos pirmininku išrinktas prof. Valdemaras Razumas

Lietuvos mokslo tarybos naujienos

Šiandien, lapkričio 15 d., įvyko pirmasis Lietuvos mokslo tarybos naujos sudėties valdybos posėdis. Jame valdybos narių balsų dauguma pirmininku išrinktas Lietuvos mokslų akademijos prezidentas prof. Valdemaras Razumas.

Prof. V. Razumas vadovaus valdybos darbui. Valdybos posėdžiai bus rengiami kartą per mėnesį, sprendimai tvirtinami valdybos nutarimais.

Valdybą sudaro 9 mokslo ir politikos įgyvendinimu suinteresuotų institucijų atstovai. Juos š. m. lapkričio 8 d. patvirtino LR Vyriausybė, atsižvelgdama Seimo Švietimo ir mokslo komiteto, Švietimo ir mokslo ministerijos, Finansų ministerijos, Ūkio ministerijos, Kultūros ministerijos ir Lietuvos mokslų akademijos siūlymus.

Lietuvos mokslo tarybą sudaro Tarybos pirmininkas, valdyba, du ekspertų komitetai – Humanitarinių ir socialinių mokslų komitetas ir Gamtos ir technikos mokslų komitetas – ir Mokslo fondas. Š. m. spalio 1 d. įsigaliojusius Tarybos nuostatus pakeista Tarybos valdybos sudėtis, kiti Tarybos nariai tęs savo veiklą iki kadencijų pabaigos.

Lietuvos mokslo taryba yra patariančioji institucija Seimui ir Vyriausybei mokslo ir mokslininkų rengimo klausimais. Taryba organizuoja ir vykdo MTEP konkursinį finansavimą, nustato mokslo darbuotojų minimalius kvalifikacinius pareigybių reikalavimus, Lietuvoje vykdomos MTEP ir doktorantūrų vertinimą, nagrinėja ir teikia siūlymus dėl šios veiklos veiksmingumo ir atitikties valstybės reikmėms bei skatina Lietuvos mokslo išteklių plėtrą, mokslo ir studijų institucijų veiklą, kelia mokslo prestižą, formuoja MTEP palankią aplinką.

Lietuvos mokslo tarybą 1991 m. įsteigė Seimas.