Pradžia EN

Laikinai nebus priimamos paraiškos paramai paskelbti straipsnius ir išleisti knygas

Informacija pareiškėjams ir projektų vykdytojams

Paraiškų teikimas ir atranka paramai mokslinių straipsnių paskelbimui ir knygų išleidimui gauti stabdoma nuo š. m. lapkričio 1 d., pristigus lėšų dėl Tarybai pavestų papildomų veiklų neskiriant tam finansavimo.  Šios paramos konkursas bus atnaujintas 2021 metais atsiradus lėšų iš kitų veiklų arba Tarybai gavus papildomų asignavimų.

Galimybė gauti lėšų paskelbti mokslinių tyrimų rezultatus tyrėjams išlieka vykdant Tarybos administruojamus mokslo ir sklaidos projektus.

Šiais metais paraiškas konkursui gauti paramą paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas galima teikti iki spalio 31 d., rezultatai bus žinomi iki gruodžio 15 d.