Pradžia EN

Keičiami 3 Europos Sąjungos fondų investicijų priemonių projektų finansavimo sąlygų aprašai

Informacija pareiškėjams ir projektų vykdytojams

Atsižvelgdama į Lietuvos mokslo tarybos siūlymus dėl prievolių taikymo esant ekstremaliajai padėčiai, LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija keičia Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programų, projektų finansavimo sąlygų aprašus.

Atnaujintas 9 prioriteto priemonės Nr. 09.3.3.-LMT-K-712 veiklos „Mokslininkų kompetencijos ugdymas vystant protų pritraukimą ir reintegraciją“ projektų finansavimo sąlygų aprašas (Valstybės profesorių programa). Jame nustatyta, kad valstybėje paskelbus ekstremaliąją padėtį prievolė mokslinio tyrimo vadovui dirbti Lietuvos Respublikoje ne mažiau nei 840 (arba 420) valandų per 12 mėnesių yra netaikoma. Atnaujintas aprašas galioja nuo š. m. spalio 7 d.

Artimiausiu metu atitinkamą pakeitimą numatoma atlikti 1 prioriteto priemonės Nr. 01.2.2-LMT-K-718 veiklos „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ (Protų pritraukimas ir reintegracija (SMART)) ir veiklos „Paralelinių laboratorijų MTEP veikla, skirta kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami (Paralelinės laboratorijos (SMART)) projektų finansavimo sąlygų aprašus. Apie šiuos pakeitimus projektų vykdytojai bus informuoti atskirai.