Pradžia EN

Į atnaujinamą Lietuvos mokslinių tyrimų infrastruktūrų kelrodį siūloma įtraukti 17 infrastruktūrų

Lietuvos mokslo tarybos naujienos

Lietuvos mokslo taryba baigė į atnaujinamą Lietuvos mokslinių tyrimų infrastruktūrų (MTI) kelrodį įtrauktinų infrastruktūrų vertinimą. Didžiausią potencialą tarptautiniuose MTI konsorciumuose turinčiomis ekspertai pripažino 17 infrastruktūrų.

Atsižvelgdama į Mokslinių tyrimų infrastruktūrų komisijos išvadas pritarti ekspertų rekomendacijoms, Taryba LR švietimo, mokslo ir sporto ministrui siūlo jas įtraukti į 2020–2023 metų Lietuvos MTI kelrodį.

Paraiškas vertino 17 ekspertų, iš jų 6 – iš kitų šalių universitetų. Vertinimui mokslo ir studijų institucijos ar jų konsorciumai iš viso pateikė 36-ių MTI paraiškas, iš jų 8 priskirtos humanitarinių ir socialinių mokslų sritims, 28 – gamtos, technologijos, medicinos ir žemės ūkio mokslų sritims.

Ekspertai įtrauktinomis pripažino infrastruktūras, vienijančias šalies mokslinį potencialą jungiantis į tarptautines MTI, t. y. geriausiai atitikusias perspektyvumo, mokslinio lygio, pasirengimo tapti tarptautinių MTI konsorciumų nare ar plėsti jų aprėptis kriterijus.

Vidutiniškai viename iš įtrauktinų MTI konsorciume dalyvauja dvi mokslo ir studijų institucijos. Didžiausias dalyvaujančių institucijų skaičius yra šešios. Viename iš konsorciumų dalyvauja ir dvi universitetinių ligoninių klinikos: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos ir Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos.

Aktyviausi MTI konsorciumų dalyviai – Vilniaus universitetas (11), Fizinių ir technologijos mokslų centras (6), Vytauto Didžiojo universitetas (3), Kauno technologijos universitetas (2). Įtrauktinų MTI konsorciumuose taip pat dalyvauja Gamtos tyrimų centras, Inovatyvios medicinos centras, Klaipėdos universitetas, Lietuvos energetikos institutas, Lietuvos literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvos socialinių tyrimų centras, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Nacionalinis vėžio institutas.

Kelrodis nėra mokslinių tyrimų infrastruktūrų finansavimo dokumentas. Jis atnaujinamas kas 4 metai, siekiant numatyti nacionalinių MTI plėtros pokyčius ir perspektyvas. Kelrodis yra strateginis ilgalaikės MTI politikos dokumentas, paremtas Lietuvos ir tarptautinių MTI analize, faktinių ir potencialių sąveikų tarp Lietuvos ir tarptautinių MTI vertinimu, Lietuvos ir Europos mokslinių tyrimų prioritetais.

Pirmas Lietuvos MTI kelrodis parengtas 2011 m., antras – 2015 m. Kelrodį tvirtina LR švietimo, mokslo ir sporto ministras.

Daugiau informacijos apie Lietuvos MTI kelrodį.