Pradžia EN

Europos mokslo taryba paskelbė du paraiškų konkursus

Informacija pareiškėjams ir projektų vykdytojams

Patvirtinta 2020 metų Europos mokslo tarybos (European Research Council, ERC) darbo programa ir paskelbti pirmieji kvietimai teikti paraiškas – dotacijos pradedantiesiems (angl. Starting Grant) ir sinergijos dotacijos (angl. Synergy Grant). Lietuvos mokslo taryba kviečia į konsultacijas dėl paraiškų rengimo.

Paraiškos gauti ERC dotaciją pradedantiesiems priimamos iki š. m. spalio 16 d., ERC sinergijos dotaciją – iki š. m. lapkričio 5 d. Visas 2020 metų programos biudžetas – 2,2 mlrd. eurų, pirmiesiems paraiškų konkursams atitinkamai numatyta 677 ir 350 mln. eurų.

Dėl paraiškų rengimo paskelbtiems ERC konkursams kviečiame konsultuotis individualiai susisiekus su ERC nacionaliniu atstovu (NCP) Lietuvoje dr. Sauliumi Marcinkoniu tel. 8 676 17256, e. p. saulius.marcinkonis@lmt.lt.

Daugiau informacijos apie ERC finansavimo schemas ir numatomus konkursus – Tarybos svetainėje: