Pradžia EN

EK kviečia registruotis ekspertų duomenų bazėje

Kitos Lietuvos ir užsienio mokslo naujienos

Europos Komisija (EK) kviečia įvairių sričių ir sektorių ekspertus registruotis duomenų bazėje, iš kurios atrenkami kandidatai atlikti ekspertinį „Europos horizonto“ ir kitų programų konkursams pateiktų paraiškų vertinimą arba konkursus laimėjusių projektų stebėseną.

Registruotis kviečiami įvairių sričių ir sektorių ekspertai: pramonės (gamybos), verslo asociacijų ir inovacijų agentūrų; nevyriausybinių organizacijų ir kitų pilietinės visuomenės organizacijų; vietinės, regioninės ir nacionalinės administracijos; tarptautinių organizacijų; universitetų ir mokslinių tyrimų institutų.

Kandidatams būtina ekspertinė patirtis bent vienoje iš šių sričių:

  • maistas ir žemės ūkis
  • aplinka ir bioekonomika
  • civilinis saugumas
  • inžinerija, IT ir technologijos
  • kultūra ir kūrybiškumas
  • demokratija ir visuomenė
  • kitos mokslo ir inovacijų sritys

Kandidatas, atrinktas vertinti paraiškas, bus paskirtas vertinimo komisijos nariu, atliksiančiu vertinimą pagal paraiškos vertinimo kriterijus. Ekspertinio vertinimo rezultatai yra pagrindas EK priimti sprendimą dėl finansavimo. Kandidatas, atrinktas atlikti projekto vykdymo stebėseną, vertins projekto progresą ir pasiekimus pagal paraiškoje numatytą planą ir pateiks ataskaitą.

Ekspertai dažniausiai dirba nuotoliniu būdu. Gali vykti ir gyvi susitikimai, tokiais atvejais ekspertai gali pretenduoti į kelionės, apgyvendinimo išlaidų ir dienpinigių kompensaciją.

Išsamesnė informacija:

Su „Europos horizontu“ susijusiais klausimais konsultuoja Lietuvos mokslo tarybos teminių sričių NCP.