Pradžia EN

Doktorantų, teikiančių paraiškas paramai, dėmesiui

Informacija pareiškėjams ir projektų vykdytojams

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. liepos 26 d. nutarimu Nr. 604 patvirtinto Paramos už akademinius pasiekimus ir paramos akademinėms išvykoms skyrimo ir teikimo doktorantams tvarkos aprašo 2 punktu, paraiškas paramai už akademinius pasiekimus ir (ar) paramai akademinei išvykai gali teikti tik tie doktorantai, kurių doktorantūra apmokama ar kuriems yra mokama studijų stipendija iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (įskaitant ES fondų lėšas).

 Ši sąlyga nurodyta vykstančiuose kvietimuose teikti paraiškas: