Pradžia EN

CERIC-ERIC kviečia medžiagų mokslo ir nanotechnologijų tyrėjus naudotis infrastruktūros įranga

Kitos Lietuvos ir užsienio mokslo naujienos

Centrinės Europos mokslinių infrastruktūrų konsorciumas (angl. Central European Research Infrastructures Consortium, CERIC-ERIC) kviečia tarpdisciplininius medžiagų mokslo ir nanotechnologijų tyrimus atliekančius tyrėjus teikti paraiškas naudotis infrastruktūros įranga. Tyrėjams taip pat numatyta padengti mobilumo, atvirosios prieigos straipsnių rengimo ir panašias išlaidas.

Lietuvos tyrėjai taip pat kviečiami pasinaudoti „Horizonto 2020“ projekto „Accelerate“ lėšomis finansuojamu skatinamuoju atvirosios prieigos paketu – promotional open access – ir gauti individualią su paraiškos rengimu, vertinimu, ataskaitos rengimų ar straipsniu susijusią pagalbą.

Trumpųjų paraiškų teikimo terminas – 2019 m. kovo 1 d.