Pradžia EN

Bus vertinamos iki š. m. vasario 21 d. gautos paraiškos dalyvauti COST veiklose

Informacija pareiškėjams ir projektų vykdytojams

Numatytas pirmasis šiais metais paraiškų dalyvauti COST veiklose vertinimas. Administraciniam ir ekspertiniam vertinimui bus perduotos iki vasario 21 d. (imtinai) pateiktos paraiškos.

Paraiškos dalyvauti COST veiklose priimamos nuolatos (kvietimas teikti paraiškas). Paraiška teikiama elektroniniu būdu, užpildant formą Lietuvos mokslo tarybos elektroninėje sistemoje http://junkis.lmt.lt/. Kartu su paraiška teikiamas neatsiejama paraiškos dalimi laikomas pareiškėjo institucijos raštas.

Pradėtos, nebaigtos pildyti ir nepateiktos paraiškos vasario 21 d. bus pašalintos iš elektroninės paraiškų priėmimo sistemos.

Išsamesnė informacija teikiama telefonu 8 676 17398 arba e. p. laura.kostelnickiene@lmt.lt.