Pradžia EN

Bus vertinamos iki š. m. lapkričio 20 d. gautos paraiškos dalyvauti COST veiklose

Informacija pareiškėjams ir projektų vykdytojams

Numatytas ketvirtasis šiais metais paraiškų dalyvauti COST veiklose vertinimas. Administraciniam ir ekspertiniam vertinimui bus perduotos iki lapkričio 20 d. (imtinai) pateiktos paraiškos.

Pradėtos, nebaigtos pildyti ir nepateiktos paraiškos lapkričio 20 d. bus pašalintos iš elektroninės paraiškų priėmimo sistemos.

Paraiškos dalyvauti COST veiklose priimamos nuolatos  (kvietimas teikti paraiškas). Paraiška teikiama elektroniniu būdu, užpildant formą Lietuvos mokslo tarybos elektroninėje sistemoje http://junkis.lmt.lt/. Kartu su paraiška teikiamas neatsiejama paraiškos dalimi laikomas pareiškėjo institucijos raštas.

Išsamesnė informacija teikiama telefonu 8 676 17398 arba e. p. laura.kostelnickiene@lmt.lt.