Pradžia EN

Bus finansuojamos 159 podoktorantūros stažuotės Lietuvoje

Informacija pareiškėjams ir projektų vykdytojams

Baigėsi podoktorantūros stažuočių 2020–2022 m. Lietuvos mokslo ir studijų institucijose paraiškų konkursas. Pasirašyti Europos Sąjungos fondų investicijų lėšomis finansuojamų stažuočių projektų sutarčių kviečiame 20 priimančiųjų institucijų.

Konkursui gautos 233 paraiškos, iš kurių 231 paraiška pateikta ekspertiniam vertinimui. 159 paraiškas ekspertai pripažino finansuotinomis, iš jų 74 yra humanitarinių ir socialinių mokslų sričių ir 85 – gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos bei žemės ūkio mokslų sričių. 

Daugiausia stažuočių vyks Vilniaus universitete (57), Kauno technologijos universitete (19), Fizinių ir technologijos mokslų centre (14) bei Vilniaus Gedimino technikos universitete (12).

Džiaugiamės galimybe finansuoti beveik dvigubai daugiau stažuočių. LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijai papildomai skyrus 6 mln. eurų, bus finansuojamos visos ekspertų teigiamai įvertintos paraiškos. Lėšos skirtos įgyvendinant Ateities ekonomikos DNR planą.

Iš viso podoktorantūros stažuotėms 2020–2022 m. bus skirta daugiau nei 12,5 mln. eurų.

Podoktorantūros stažuočių konkursus Taryba rengia įgyvendindama 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimo veikla“.