Pradžia EN

Baltijos mokslo programos antro paraiškų konkurso rezultatai bus paskelbti iki spalio vidurio

Informacija pareiškėjams ir projektų vykdytojams

Lietuvos mokslo taryba numato iki spalio 15 d. paskelbti Baltijos mokslo programos antro paraiškų konkurso laimėtojus. Konkursas skelbtas atrinkti aktualius regionui mokslinius tyrimus, kuriems vadovautų Lietuvos mokslininkai. Jam gautos 79 paraiškos iš 19 Lietuvos mokslo ir studijų institucijų.

Lietuvoje skelbtas konkursas yra antras iš trijų Baltijos mokslo programos paraiškų konkursų, skirtų Baltijos šalių mokslininkams atlikti aktualius regionui mokslinius tyrimus kartu su partneriais iš Norvegijos, Islandijos ir Lichtenšteino.

Pirmas konkursas rengtas Estijoje 2018—2019 m. Šiuo metu dar galima teikti paraiškas Latvijoje paskelbtam trečiam Baltijos mokslo programos paraiškų konkursui. Lietuvos mokslininkai jame gali dalyvauti projekto partnerio teisėmis. 

Baltijos mokslo programa yra viena iš aštuonių 2014–2021 m. EEE/NOR – Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos – finansinio mechanizmo lėšomis vykdomų programų.