Pradžia EN

Atrinkti Valstybės profesorių programos paraiškų konkurso laimėtojai

Informacija pareiškėjams ir projektų vykdytojams

Lietuvos mokslo taryba paskelbė Valstybės profesorių programos paraiškų konkurso rezultatus. Atrinkti 6 mokslinių tyrimų projektai, jiems iš viso skirta 5 347 122,72 Eur.

Konkursui iš viso buvo pateiktos 29 paraiškos, iš jų 13 humanitarinių ir socialinių (HS) ir 16 gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos bei žemės ūkio (NTMA) mokslų sričių. Tarptautiniai ekspertai finansuotinais pripažino 16 projektų – 6 HS ir 10 NTMA mokslų sričių. Skirtos programai lėšos leido finansuoti 2 HS ir 4 NTMA projektus.

Laimėtojai skelbiami Lietuvos mokslo tarybos svetainėje ir portale www.esparama.lt

Programa finansuojama 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712  „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Mokslininkų kompetencijos ugdymas vystant protų pritraukimą ir reintegraciją“ (Valstybės profesorių programą).

Informaciją teikia ES paramos moksliniams tyrimams vykdyti programų koordinatorė Jurgita Taukytė tel. (8 604) 75 637 e. p. jurgita.taukyte@lmt.lt.