Pradžia EN

Atliktas mokslininkų grupių projektų konkursų ex-post vertinimas

Lietuvos mokslo tarybos naujienos

Lietuvos mokslo taryba paskelbė mokslininkų grupių projektų (toliau – MIP) konkursų, kuriuose atrinkti projektai jau baigti (ex-post), ekspertinį vertinimą. Įvertinti septyni iš devynių įvykusių MIP konkursų, kurie nuo 2010 m. skelbti kasmet. Išvadose teigiama, kad MIP priemonė yra viena svarbiausių ir santykinai stabiliausių konkursinio mokslinių tyrimų finansavimo priemonių Lietuvoje.

MIP projektų konkursai yra vieni populiariausių. Kiekvienam iš jų vidutiniškai pateikiama 500 paraiškų. Ex-post vertinimas parodė, kad šie konkursai yra didžiausi iš Tarybos rengiamų, o  dauguma projektų – itin aukštos kokybės: vykdomi labai sėkmingai, jų moksliniai rezultatai pranoksta paraiškose suformuluotus lūkesčius, o pasirinktos temos – perspektyvios.

Šią priemonę teigiamai vertina tiek projektų vadovai, tiek ir mokslo ir studijų institucijos. Rengtoje apklausoje tarp svarbiausių šios priemonės privalumų buvo nurodyta galimybė palaikyti mokslinių tyrimų įvairovę, inicijuoti inovatyvias, aktualias ir laisvai pasirenkamas tarpdisciplinines mokslinių tyrimų temas, burti įvairią patirtį ir pasiekimus turinčių mokslininkų grupes, skatinti jaunuosius mokslininkus. Pagrindinis, anot apklaustųjų, šios priemonės trūkumas –nepakankamas finansavimas.

Ex-post vertinime pažymima, kad auga ekspertų labai gerai įvertintų paraiškų skaičius, stiprėja konkurencija, tačiau dėl nepakankamo šiai priemonei skiriamų lėšų kiekio vis daugiau perspektyvių projektų negauna finansavimo. Vidutiniškai vienam MIP paraiškų konkursui buvo skirta apie 8 mln. eurų. Paraiškų sėkmės rodiklis kai kuriuose iš jų tesiekė 10—20 proc., tad nors konkurencijos bei kokybės požiūriu MIP konkursai prilygo didžiausiems programos „Horizontas 2020“ paraiškų konkursams, bet prasilenkta su tarptautine praktika, pagal kurią laikoma, kad kokybišką mokslinių tyrimų atranką nacionaliniuose paraiškų konkursuose skatina ne mažesnis kaip 30 proc. sėkmės rodiklis.

Įgyvendinus I–VII MIP konkursus laimėjusius 802 projektus, pasiekta svarių mokslinių rezultatų: paskelbta per 2 000 mokslinių straipsnių „Web of Science“ (WoS) duomenų bazėje referuojamuose leidiniuose (šie straipsniai pacituoti beveik 15 000 kartų, t. y. vienas straipsnis cituotas vidutiniškai 7 kartus), dešimtys monografijų ir mokslo studijų.

Mokslininkų grupių projektų I–VII paraiškų konkursų ex-post vertinimas vyko 2019–2020 m., siekiant nustatyti MIP konkursų ir finansavimo naudingumą, galimybes ir tobulinimo kryptis. Vertinime pateikiama statistinė konkursų informacija, projektų vadovų ir mokslo ir studijų institucijų apklausos rezultatai, išvados ir rekomendacijos.

Mokslininkų grupių projektų I–VII kvietimų (ex-post) vertinimas