Pradžia EN

Akademinės etikos ir procedūrų kontroliere paskirta dr. Loreta Tauginienė

Lietuvos mokslo tarybos naujienos

LR Seimas Akademinės etikos ir procedūrų kontrole penkerių metų kadencijai paskyrė dr. Loretą Tauginienę. Už pasisakė visi 87 balsavime dalyvavę Seimo nariai. Pareigas L. Tauginienė pradės eiti nuo sausio 21 d.

L. Tauginienė yra socialinių mokslų daktarė, Vilniaus universiteto Kauno fakulteto Socialinių mokslų ir taikomosios informatikos instituto mokslo darbuotoja. L. Tauginienės interesai ir darbas kuris laikas siejasi su akademine etika. Nuo 2016 m. ji yra Mykolo Romerio universiteto Akademinės etikos centro vadovė, yra dirbusi LR akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus patarėja. Turi bendradarbiavimo patirties su tarptautiniu mastu pripažintomis leidyklomis, yra įsitraukusi į mokslo žurnalo „Journal of Academic Ethics“ redaktorių kolegijos veiklą, išrinkta Europos akademinio sąžiningumo tinklo (angl. European Network for Academic Integrity) tarybos nare. Aktyviai skelbia su etika susijusius mokslinių tyrimų rezultatus ir dalyvauja tarptautinių konferencijų akademinės etikos temomis rengime.

Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius yra valstybės pareigūnas, nagrinėjantis skundus, pranešimus ir inicijuojantis tyrimus dėl galimų akademinės etikos ir procedūrų, įtvirtintų mokslo ir studijų institucijų akademinės etikos kodeksuose, pažeidimų. Tas pats asmuo kontrolieriumi negali būti skiriamas daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės. Apie akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus funkcijas.

Seimas kontrolierių skiria Lietuvos mokslo tarybos teikimu.