Pradžia EN

Seimas iš Lietuvos mokslo tarybos pirmininko pareigų atleido prof. R. Baroną

Data 2022-11-25 Kategorija Tarybos naujienos

LR Seimas nutarė atleisti prof. Romą Baroną jo prašymu iš Lietuvos mokslo tarybos pirmininko pareigų.

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko pareigas prof. R. Baronas ėjo nuo 2019 m. lapkričio 19 d. Nutarimas dėl R. Barono atleidimo iš Lietuvos mokslo tarybos pirmininko pareigų  įsigalios 2023 m. sausio 1 d.

Vadovaujantis Mokslo ir studijų įstatymu ir Lietuvos mokslo tarybos nuostatais, kandidatų į Lietuvos mokslo tarybos pirmininkus atranką vykdo Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Vyriausybės teikimu tvirtina Seimas.

Lietuvos mokslo taryba yra ekspertinė patariančioji institucija valstybės mokslo ir studijų politikos klausimais, įgyvendinanti valstybės mokslo ir studijų politiką. Taryba organizuoja ir vykdo MTEP konkursinį finansavimą, Lietuvoje vykdomos MTEP bei meno veiklos vertinimus, mokslo ir meno doktorantūros bei mokslininkų stažuotojų ugdymo vertinimus, Lietuvos narystės tarptautinėse mokslinių tyrimų infrastruktūrose vertinimus, teikia siūlymus mokslo ir studijų politiką formuojančioms institucijoms siūlymus dėl MTEP, moksliniais tyrimais grįstų inovacijų, mokslininkų rengimo politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimais, skatina MTEP veiklos kokybę ir integraciją į tarptautinė mokslinių tyrimų erdvę, formuoja MTEP palankią aplinką.