Pradžia EN

Rugsėjį prasidės pirmasis Lietuvos–Lenkijos mokslinių tyrimų finansavimo schemos paraiškų konkursas „Daina“

Data 2017-06-30 Kategorija Pareiškėjams ir vykdytojams

Lietuvos mokslo taryba ir Lenkijos nacionalinis mokslo centras (lenk. Narodowe Centrum Nauki) pradeda vykdyti finansavimo schemą, skirtą bendriems Lietuvos ir Lenkijos mokslinių tyrimų projektams. Pirmąjį paraiškų konkursą „Daina“ numatoma skelbti š. m. rugsėjo 15 d.

Lietuvos mokslo taryba skirs lėšas konkurse finansuojamais pripažintus projektus vykdysiančių Lietuvos tyrėjų grupėms, Nacionalinis mokslo centras – Lenkijos tyrėjų grupėms. Pretenduoti gauti finansavimą bendriems 2–3 metų trukmės projektams galės visų mokslo sričių tyrėjai. Pirmąjį konkursą rengia Nacionalinis mokslo centras, jame atrinkti projektai bus pradėti finansuoti 2018 metais.

Vertinant paraiškas didžiausias dėmesys bus skiriamas pagrindinių tyrėjų pasiekimams, mokslinio tyrimo naujumui, kokybei ir siekiamiems rezultatams, jų aktualumui mokslo srityje. Taip pat bus atsižvelgiama į tai, kokią pridėtinę vertę teikia projekto dvišalė partnerystė, ar pagrįstas projekto įgyvendinimas ir tinkamos išlaidos. Daugiau informacijos apie konkurso „Daina“ sąlygas – pranešime apie būsimą kvietimą teikti paraiškas lietuvių kalba ir anglų kalba.

Lietuvišku žodžiu „Daina“ pavadintas konkursas rengiamas laikantis 2016 m. lapkričio mėnesį Tarybos ir NCN pasirašyto bendradarbiavimo memorandumo įsipareigojimų. Pagal jį paraiškų konkursai bus rengiami reguliariai, juos institucijos organizuos pakaitomis pagal jų nustatytas tvarkas.

Lietuvos mokslo taryba su šalimis kaimynėmis vykdo dvi tarpvalstybines sutartis finansuodama bendrus Lietuvos–Baltarusijos ir Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano) mokslo projektus. Siekdami bendros Baltijos regiono mokslo pažangos 2015 m. rudenį Lietuvos, Latvijos ir Estijos mokslo tarybų vadovai pasirašė pareiškimą, kuriuo susitarta stiprinti mokslinių tyrimų vertinimą, gerinti mokslo ir mokslinių rezultatų komunikaciją, mokslinių tyrimų infrastruktūrų plėtrą.

Apie institucijas

Lenkijos nacionalinis mokslo centras yra 2011 m. įsteigta valstybinė agentūra, finansuojanti visų mokslo (meno) sričių šalies mokslinius tyrimus. Metinis Centro biudžetas yra 200 mln. eurų. Centras administruoja 11 finansinių schemų, skirtų remti tyrėjų veiklą, atsižvelgiant į skirtingus ir jų karjerai svarbius poreikius.

Lietuvos mokslo taryba yra pagrindinė mokslinę veiklą finansuojanti institucija Lietuvoje, administruojanti reikšmingiausias Lietuvos mokslo plėtros programas. Lietuvos mokslo taryba kasmet paskelbia per 30 paraiškų konkursų vykdyti valstybės užsakomuosius ir mokslininkų inicijuotus tyrimus, tarptautinio bendradarbiavimo projektus bei teikia finansinę paramą tyrėjų karjerą ir mobilumą skatinančioms veikloms. Paraiškų konkursai pagal įvairias schemas pradėti vykdyti 2009 m. Šiuo metu Lietuvos mokslo taryba administruoja 40 nacionalinių ir tarptautinių finansavimo priemonių.

Daugiau apie Lietuvos–Lenkijos mokslo projektų finansavimo schemą