Pradžia EN

Pratęstas paraiškų teikimo terminas į Europos Sąjungos Naujojo europinio bauhauzo valdybą

Data 2023-08-28 Kategorija „Europos horizonto“ naujienos
Pratęstas paraiškų teikimo terminas į Europos Sąjungos Naujojo europinio bauhauzo valdybą

Europos Komisija (EK) buria ekspertų grupę ir kviečia žiniomis ir patirtimi prisidėti prie būsimosios šeštosios Europos Sąjungos Naujojo europinio bauhauzo (NEB) misijos kūrimo, tampant valdybos nariais. Penkiolikos ekspertų grupė dalyvaus parengiamajame NEB misijos kūrimo etape ir padės kurti šios struktūrą. Atkreipiame Jūsų dėmesį, jog paraiškas tapti NEB valdybos nariais galima teikti iki š. m. rugsėjo 15 d. 12 val. (CET) EU Survey platformoje.

Š. m. liepos 19 d. EK pasiūlė šeštąją programos „Europos horizontas“ misiją, skirtą tik NEB. Valstybėms narėms pritarus, ši misija papildys penkias jau įgyvendinamas – klimato kaitos, vėžio, klimatui neutralių ir pažangių miestų, vandenynų ir vandenų atkūrimo bei sveiko dirvožemio misijas. NEB misija, kurią įgyvendinant didžiausias dėmesys bus skiriamas moksliniams tyrimams ir inovaciniams sprendimams,  sieks, kad visoje Europoje gyvenamosios erdvės taptų gražios, tvarios ir įtraukios.

Visų valstybių verslo ir pramonės, viešojo administravimo, akademinės ir mokslo, mokslinių tyrimų ir inovacijų, kultūros ir švietimo, piliečių dalyvavimo ir pilietinės visuomenės organizacijų ekspertai kviečiami teikti paraiškas ir tapti būsimosios NEB misijos valdybos nariais.

 

Daugiau informacijos

Lietuvos mokslo taryba „Europos horizonto“ veiksmų grupės
„Kultūra, kūrybiškumas ir įtrauki visuomenė“ NCP
ES miestų misijos NCP Gintauta Žemaitienė
Tel. +370 608 90 645
El. p. gintauta.zemaitiene@lmt.lt