Pradžia EN

Pratęsiamas paraiškų gauti ES fondų finansavimą 2019 metų mokslinėms išvykoms iš Lietuvos ir į Lietuvą vertinimas

Data 2019-02-25 Kategorija Pareiškėjams ir vykdytojams

Lietuvos mokslo taryba, vadovaudamasi LR finansų ministro patvirtintų Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 127 punktu, 30 dienų pratęsia paraiškų Europos Sąjungos fondų lėšomis finansuoti 2019 metų mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą naudos ir kokybės vertinimą. Gavus dvigubai (724) daugiau paraiškų šiais metais finansuoti mokslines išvykas (dvi iš Lietuvos ir dvi į Lietuvą), rezultatus numatoma skelbti iki balandžio 12 d.

Kvietimai teikti paraiškas (Nr. 11–14) skelbti 2018 m. spalio 12 d. finansuoti išvykas į mokslo renginius, mokslines stažuotes, vizitus į daktaro disertacijos gynimą Lietuvoje ir vizitus kelti Lietuvos MSI tyrėjų kompetenciją.

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymas Nr. 1K-316 „Dėl projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“.

Mokslinių išvykų iš Lietuvos ir į Lietuvą paraiškų konkursai rengiami ir projektai vykdomi vadovaujantis 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veikla „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslinės išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“.