Pradžia EN

Plečiamos Lietuvos mokslo tarybos funkcijos – prie institucijos jungiama MITA

2022-05-18 Tarybos naujienos

Tęsiamas Lietuvos mokslo tarybos stiprinimo procesas – prie institucijos jungiama Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA). Sprendimas reorganizuoti MITA leis į vieną stiprų centrą sutelkti nacionalinio lygio ekspertinę ir patariamąją funkciją valstybės mokslo ir studijų politikos klausimais. Tokiam Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos siūlymui šiandien pritarė Vyriausybė.

MITA prijungus prie Tarybos, pastaroji perims MITA atliekamas funkcijas, susijusias su mokslo ir studijų institucijų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatų kūrimu, šių rezultatų įveiklinimu.

Sprendimu siekiama gerinti paramos mokslui administravimo ir paslaugų teikimo kokybę, mokslo politikos įgyvendinimo valdymą. Sutelkiant įstaigas, iš MITA į Tarybą numatoma perkelti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos MITA skirtus asignavimus bei žmogiškuosius išteklius.

Siekiant sustiprinti Tarybą kaip mokslo politikos ekspertinę, patariamąją bei įvairias mokslo skatinimo priemones administruojančią ir finansuojančią instituciją, jau anksčiau buvo pakeistas jos pavaldumas – institucija tapo pavaldi nebe Seimui, o Vyriausybei.

Sprendimas stiprinti Tarybos vaidmenį formuojant ir įgyvendinant mokslo politiką priimtas, atsižvelgus į tarptautinių organizacijų – Europos mokslo fondo bei Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos – rekomendacijas.

LR švietimo, mokslo ir sporto informacija