Pradžia EN

Per programos BONUS vykdymo dešimtį metų Lietuvos mokslininkai devintą kartą laimi galimybę atlikti tarptautinius Baltijos jūros tyrimus

Data 2017-06-26 Kategorija Pareiškėjams ir vykdytojams

Lietuvos mokslininkai kartu su kolegomis iš dar keturių Baltijos jūros regiono valstybių vykdys daugiapakopį mikroplastiko ir su juo siejamų teršalų Baltijos jūroje tyrimą (angl. Multilevel assessment of microplastics and associated pollutant in the Baltic Sea, MICROPOLL). Apie tai, skelbdamas konkurso „Melynoji Baltija“ rezultatus, praneša Jungtinės Baltijos jūros mokslinių tyrimų ir plėtros programos BONUS sekretoriatas.

Lietuvai – tai devintas laimėtas BONUS projektas per šios programos vykdymo dešimtmetį ir septintas, kurį tarptautinio konsorciumo partnerio teisėmis vykdys Klaipėdos universitetas. Projekte taip pat dalyvauja Švedijos, Estijos, Lenkijos tyrėjai, projektui vadovauja – Vokietija. Trejų metų BONUS MICROPOLL tyrimams skirta 199 920 eurų.

Lėšas, skirtas Klaipėdos universitetui vykdyti įsipareigojimus projekte MICROPOLL, lygiomis dalimis skiria BONUS sekretoriatas ir šią programą Lietuvoje administruojanti Lietuvos mokslo taryba. BONUS fondą sudaro aštuonių Europos Sąjungos valstybių narių, esančių aplink Baltijos jūrą, finansiniai įnašai ir 7BP lėšos.

Projekto MICROPOLL tyrėjai, taikydami holistiniu požiūriu paremtą analizę, sieks nustatyti esamą Baltijos jūros aplinkos taršos mikroplastiku ir su juo siejamais teršalais ir mikroorganizmais būklę, geriau suprasti mikroplastiko taršos šaltinius, poveikį ir apykaitą Baltijos jūroje.

Klaipėdos universiteto Jūros mokslų ir technologijų centras dalyvaus Baltijos jūros paplūdimių užterštumo didžiosiomis mikro- (2–5 mm) ir mezoplastiko (5–25 mm) mėginių ėmimo ekspedicijose. Projekto metu planuojama ištirti daugiau nei 40 Baltijos jūros pakrantės paplūdimių ir sukurti aptikto jūrinę aplinką teršiančio plastiko duomenų bazę, pritaikius erdvinės analizės metodus identifikuoti jūrinės aplinkos taršos mikroplastiku šaltinius ir sukurti jų žemėlapį, kurį vėliau būtų galima panaudoti modeliuojant plastiko Baltijos jūroje poveikį ir sklaidą.

BONUS MICROPOLL tyrimai turėtų užpildyti žinių apie mikroplastiko pasklidimą ir jo poveikį gamtai spragas ir padėti formuoti struktūrines gaires, kaip taikyti taršos plastiku jūrinėje aplinkoje prevencines priemones bei pasiūlyti rentabilias nacionalines ir regionines taršos monitoringo ir mažinimo strategijas.

Klaipėdos universitetas su įvairiais regiono partneriais jau dalyvauja ir dalyvavo šiuose BONUS projektuose: „Sisteminiu požiūriu grindžiama struktūra kranto tyrimams ir valdymui Baltijos jūroje“ (BALTCOAST, 2015–2018), „Baltijos jūros pakrančių zonos maistmedžiagių kokteilis“ (COCOA, 2014–2018), „Bioįvairovės pokyčiai – priežastys, pasekmės ir valdymo reikšmė“ (BIO-C3, 2014–2018), „Nulis emisijos Baltijos jūroje“ (ZEB, 2014–2017), „Baltijos ekosistemos atsako vertinimas ir modeliavimas“ (AMBER, 2009–2011), „Baltijos jūros dugno buveinių erdvinė prognozė: įtraukiant antropogeninį poveikį ir ekonominį vertinimą“ (PREHAB, 2009–2011).

Projekte „Darnaus Baltijos jūros erdvės valdymo link“ (BALTSPACE, 2015–2018) partneriu iš Lietuvos yra VŠĮ „Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas“. Projekte „Antropogeninio cheminio streso biologiniai efektai: ekosistemos sveikatingumo įvertinimo būdai“ (BEAST, 2009–2011) dalyvavo Vilniaus universiteto Ekologijos institutas.

Programai BONUS šiais metais – 10 metų. Per juos surengti 5 konkursai finansuoti Baltijos jūros mokslinius tyrimus: „BONUS Plius“, „Gyvybinga ekosistema“ (angl. Viable ecosystem), „Inovacijos“ (angl Innovation), „Tvarios ekosistemos paslaugos“ (angl. Sustainable ecosystem services) ir „Žydroji Baltija“ (angl. Blue Baltic). Rugpjūčio 9 d. numatoma skelbti BONUS paraiškų konkursą „Sintezė“ (angl. Syntesis).

BONUS – tai  vienas iš finansinių instrumentų, stiprinančių Baltijos šalių ilgalaikę darnios plėtros partnerystę ir padedančių vykdyti HELCOM Baltijos jūros veiksmų planą, Bendrąją Europos jūrų strategijos direktyvą, kitas nacionalines, regionines ir Europos strategijas. Programoje dalyvauja aštuonios aplink Baltijos jūrą esančios šalys: Danija, Estija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Suomija, Švedija, Vokietija. Joje dvišalio susitarimo pagrindu dalyvauja Rusija. 

Lietuvoje programą BONUS administruoja Lietuvos mokslo taryba ir skiria lėšas savo šalies dalyviams, vykdantiems konkursų „Gyvybinga ekosistema“, „Tvarios ekosistemos paslaugos“ ir „Žydroji Baltija“ mokslinių tyrimų projektus. Konkursą „Inovacijos“ administravo Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA).