Pradžia EN

Paskelbtas Europos partnerystės „Water4All“ 2023 metų paraiškų konkursas

Data 2023-09-14 Kategorija Pareiškėjams ir vykdytojams
Paskelbtas Europos partnerystės „Water4All“ 2023 metų paraiškų konkursas

2022 m. birželį pradėjusi veikti partnerystė „Water4All“ jungia plačią ir darnią daugiau nei 80 partnerių grupę iš 31 Europos Sąjungos ir kitų šalių. Šis konsorciumas telkia įvairius partnerius iš viso vandens sektoriaus mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) grandinės, įskaitant akademines bendruomenes, mokslinių tyrimų ir inovacijų finansuotojų, vandentvarkos institucijų ir vandentvarkos asociacijų atstovus. Partnerystės „Water4All“, kurią pagal programą „Horizon Europe" bendrai finansuoja Europos Sąjunga, tikslas – spręsti vandens bei klimato kaitos problemas, padėti siekti Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų ir skatinti ES konkurencingumą bei augimą, stiprinti bendradarbiavimą ir strateginį koordinavimą vandens srities mokslinių tyrimų ir inovacijų (MTI) srityse.

Konkursas finansuos mokslinių tyrimų ir inovacijų projektus, skirtus ilgalaikiam vandens saugumui gerinti. Remiantis strateginiais Water4All tikslais, projektų rezultatai turėtų padėti įgyvendinti pasaulinę, ES ir nacionalines vandens valdymo politikas ir strategijas, įskaitant Žaliąjį kursą, Vandens pagrindų direktyvą, Tikslią perėjimo programą ir ES vandens veiksmų politiką Jungtinių Tautų tvaraus vystymosi tikslų pasiekimui.

Paskelbto Europos partnerystės „Water4All“ 2023 metų paraiškų konkursas kviečia teikti paraiškas:

Tema – „Vandens ekosistemų paslaugos“ (Aquatic Ecosystems Services).

Informacija apie konkursą rasite čia.
Daugiau apie programą, skaitykite čia.

Daugiau informacijos:

Lietuvos mokslo tarybos
Tarptautinio bendradarbiavimo skyrius
Vedėjas Viktoras Mongirdas
Tel.: +370 676 19 613
El. p.: viktoras.mongirdas@lmt.lt