Pradžia EN

Naujienos

2017-10-13 Pareiškėjams ir vykdytojams
Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal H2020 Marie Sklodowska-Curie veiklą „Inovatyvūs lavinimo tinklai“
Paskelbtas naujas programos „Horizontas 2020“ Marie Sklodowska-Curie veiklos (MSCA) „Inovatyvūs lavinimo tinklai“ (angl. Innovative training networks, ITN) kvietimas teikti paraiškas (H2020-MSCA-ITN-2018). Paraiškas galima teikti iki 2018 m....
2017-10-13 Pareiškėjams ir vykdytojams
Lapkričio 20 d. Europos Komisija Briuselyje organizuoja H2020 koordinatorių dieną
Lapkričio 20 d. Europos Komisija Briuselyje organizuoja „Koordinatorių dieną“ – renginį, skirtą ne tik vykdomų programos „Horizontas 2020“ projektų koordinatoriams, bet ir aktyviems projektų dalyviams. Renginio temos –  dotacijos sutarčių...
2017-10-12 Pareiškėjams ir vykdytojams
Lapkričio 14 d. numatoma skelbti „EuroNanoMed3“ tarptautinį kvietimą teikti paraiškas
Pagal „Horizontas 2020“ schemos „ERA-NET Cofund“ „EuroNanoMed3“ programą numatyta skelbti kvietimą teikti paraiškas finansuoti bendrus tarptautinius mokslinių tyrimų projektus nanomedicinos srityje. Tarptautinį kvietimą planuojama paskelbti 2017...
2017-10-02 Tarybos naujienos
Įsigaliojo nauji Lietuvos mokslo tarybos nuostatai
Nuo šių metų spalio 1 dienos įsigali nauji Lietuvos mokslo tarybos nuostatai. Lietuvos mokslo tarybai pavesta tęsti iki šiol vykdytas pareigas, suteikiant strateginius klausimus spręsti Tarybos valdybai ir praplečiant veiklą ekspertinėmis...
2017-09-15 Tarybos naujienos
Įpusėjo mokslo ir studijų institucijų 2015–2016 metų mokslo (meno) veiklos rezultatų vertinimas
Lietuvos mokslo taryba rugpjūčio–spalio mėnesiais atlieka Lietuvos mokslo ir studijų institucijų 2015 ir 2016 metų mokslo (meno) veiklos rezultatų  vertinimą. Jau atliktas 2015 metų veiklos vertinimas, netrukus bus skelbiami galutiniai šio...
2017-08-21 Pareiškėjams ir vykdytojams
Paskelbtas antrasis projekto LINO LT paraiškų konkursas finansuoti tyrėjų vizitus tarptautiniams ryšiams plėtoti
Lietuvos mokslo taryba,  skatindama tarptautinį Lietuvos tyrėjų bendradarbiavimą su užsienio mokslininkais ir dalyvavimą tarptautiniuose mokslinių tyrimų programų konkursuose, paskelbė LINO LT kvietimą teikti paraiškas dar vienai vizitų grupei...
2017-07-17 Tarybos naujienos
Lietuvos mokslo taryba atveria duomenų apie gautas paraiškas ir šalies tyrėjų projektus sąvadą „Spektras“
Atveriamas „Spektras“: apie Lietuvos mokslo tarybos vykdomą mokslo konkursinį finansavimą  sutelktai ir išsamiai.
2017-07-14 Tarybos naujienos
Lietuvos mokslo taryba šiais metais atliks pirmąjį meno doktorantūros vertinimą
Lietuvos mokslo taryba š. m. lapkričio mėnesį atliks Lietuvos mokslo ir studijų meno doktorantūros vertinimą. Vertinimui rengiamasi vykdant Meno doktorantūros nuostatų sąlygą – pirmąjį vertinimą trečios pakopos menų studijas turinčiose...
2017-07-13 Pareiškėjams ir vykdytojams
 Apie „Modernybės Lietuvoje“ pradžią
Pokalbis su nacionalinės mokslo programos „Modernybė Lietuvoje“ vykdymo grupės pirmininke prof. habil. dr. Tamara Bairašauskaite ir šios grupės nariu doc. dr. Aurimu Švedu.
2017-07-11 Tarybos naujienos
Kuriamas Lietuvos mokslo ryšių biuras Briuselyje
Lietuvos mokslo taryba pradėjo vykdyti Lietuvos mokslo ryšių biuro (angl. liaison office) Briuselyje LINO veiklą. Lietuva tapo 27 Europos valstybe, turinčia Briuselyje nacionalinį mokslo ryšių biurą, kurio paskirtis – stiprinti šalies pasiekimus...
1 2 3 ... 60 61 62 63 64 65 66