Pradžia EN

Naujienos

2020-03-20 Informacija pareiškėjams ir projektų vykdytojams

Pratęsti kvietimai teikti paraiškas gauti ESIF finansavimą vykti į mokslo konferenciją ar stažuotę

Lietuvos mokslo taryba, atsižvelgdama į dėl COVID-19 pandemijos institucijų keičiamus mokslinių konferencijų ar stažuočių planus, dviem mėnesiams pratęsiamas paraiškų teikimas pagal Europos Sąjungos investicijų fondų (ESFI) poveikles...
2020-03-18 Informacija pareiškėjams ir projektų vykdytojams

Atrinkti Valstybės profesorių programos paraiškų konkurso laimėtojai

Lietuvos mokslo taryba paskelbė Valstybės profesorių programos paraiškų konkurso rezultatus. Atrinkti 6 mokslinių tyrimų projektai, jiems iš viso skirta 5 347 122,72 Eur.
2020-03-18 Informacija pareiškėjams ir projektų vykdytojams

Pratęsiami dalies „Horizonto 2020“ kvietimų teikti paraiškas terminai, projektų vykdytojams gali būti taikomas „nenugalimos jėgos“ straipsnis

Europos Komisija, atsižvelgdama į COVID-19 pandemijos keliamas aplinkybes, su keliomis išimtimis pratęsė paskelbtų ir iki balandžio 15 d. turėjusių pasibaigti programos „Horizontas 2020“ kvietimų teikti paraiškas terminus. Paskelbtas išaiškinimas...
2020-03-17 Kitos Lietuvos ir užsienio mokslo naujienos

Paskelbti LKI Mokslo tarybos narių rinkimai

Š. m. gegužės 18 d. 9—12 val. vyks Lietuvių kalbos instituto (LKI) Mokslo tarybos rinkimai.
2020-03-16 Kitos Lietuvos ir užsienio mokslo naujienos

Gamtos tyrimų centro Mokslo tarybos rinkimai

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Gamtos tyrimų centras (GTC) skelbia Mokslo tarybos rinkimus. Rinkimai vyks 2020 m. gegužės 21 d. adresu Akademijos g. 2, Vilnius.
2020-03-12 Informacija pareiškėjams ir projektų vykdytojams

Pratęsti H2020 „Įtrauki, inovatyvi ir reflektyvi visuomenė“ kvietimai teikti paraiškas

„Horizonto 2020“ teminės srities „Įtrauki, inovatyvi ir reflektyvi visuomenė“ 23 kvietimai teikti paraiškas pratęsti iki 2020 m. kovo 19 d. 17 val. (Briuselio laiku).
2020-03-06 Informacija pareiškėjams ir projektų vykdytojams

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto mokslininkai dalyvaus tarptautinėje grupėje, vykdysiančioje Covid-19 mokslinius tyrimus

Paskelbti programos „Horizontas 2020“ specialaus paraiškų konkurso atlikti koronaviruso mokslinius tyrimus (SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020) rezultatai. Koronaviruso pandemijos grėsmei suvaldyti skirtus tyrimus vykdys 17 tarptautinių mokslininkų grupių,...
2020-03-05 Informacija pareiškėjams ir projektų vykdytojams

Studentų gebėjimų ugdymo projektų konkursuose bus labiau atsižvelgta į įvairių mokslo sričių ir meno studentų poreikius

2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komitetas pritarė Lietuvos mokslo tarybos siūlytiems „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 pakeitimams. Kai Švietimo,...
2020-03-03 Kitos Lietuvos ir užsienio mokslo naujienos

Paskelbti Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro mokslo tarybos narių rinkimai

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras (LAMMC ) skelbia LAMMC mokslo tarybos rinkimus. Dokumentai priimami iki š. m. kovo 31 d.
2020-03-03 Kitos Lietuvos ir užsienio mokslo naujienos

Paskelbti Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslo tarybos narių rinkimai

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas (LLTI) skelbia LLTI mokslo tarybos rinkimus. Dokumentai iš LLTI tikslų įgyvendinimu suinteresuotų institucijų priimami iki š. m. balandžio 17 d.
Archyvas
1 2 3