Pradžia EN

Lietuvos tyrėjai tęs gerovės visuomenės mokslinius tyrimus, paskelbtas šios tematikos paraiškų konkursas

2019-07-02 Pareiškėjams ir vykdytojams

Lietuvos mokslo taryba paskelbė paraiškų konkursą finansuoti kompleksinius gerovės visuomenės prielaidų ir jos raidos Lietuvoje mokslinius tyrimus, kurie bus vykdomi pagal konkursinę prioritetinių mokslinių tyrimų programą „Gerovės visuomenė“. Jiems iki 2022 m. iš valstybės biudžeto numatyta skirti 1,8 mln. eurų.

Programoje numatyta, kad moksliniais tyrimais šia valstybei aktualia tema siekiama išanalizuoti gerovės visuomenės plėtros prielaidas, veiksnius, tendencijas, jos raidos galimybes bei trikdžius, susiejant gerovės parametrus su Lietuvos mokesčių, socialine bei sveikatos apsaugos, švietimo ir kultūros sistemomis. Svarbiausi programos rezultatų vertinimo kriterijai yra mokslinių tyrimų rezultatų reikšmingumas, naujumas, patikimumas, reprezentatyvumas, tarptautiškumas, tyrimų rezultatų sklaida valstybės valdymo institucijoms ir visuomenei.

Programa tęsia nacionalinės mokslo programos „Gerovės visuomenė“ tematiką, kuri, pasikeitus teisės aktams, galėjo būti vykdyta tik pusė numatyto laikotarpio (2015–2018 m.). Atnaujinta kaip konkursinė prioritetinių mokslinių tyrimų programa, taip pat, kaip ir jos pirmtakė, ji grindžiama ilgalaikiu strateginiu šalies raidos tikslu – kurti gerovės visuomenę ir gerovės valstybę, ir nuostata, kad visuomenės gerovės kūrimas yra esminis Lietuvos pažangos tikslas („Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programa).

Pirmame paraiškų konkurse atrinkti projektai bus vykdomi 2020–2021 m., jiems numatyta iki 0,9 mln. eurų. Paraiškos priimamos iki š. m. rugsėjo 30 d. Išsamiau su konkurso sąlygomis ir tvarka bei nauja programa tyrėjai bus supažindinti informaciniame renginyje rugsėjo pradžioje.

Konkursinė prioritetinių mokslinių tyrimų programa yra nauja finansavimo priemonė, kuria, sutelkus turimą intelektinį šalies potencialą, sprendžiama valstybei ir visuomenei strategiškai svarbi problema, darysianti poveikį šalies ir mokslo raidai. Gautos naujos mokslo žinios, reikšmingi rezultatai bus pristatyti valstybės valdymo institucijoms bei visuomenei ir tai leis nagrinėjant Lietuvai aktualius klausimus priimti mokslinėmis žiniomis ir praktika paremtus sprendimus.

Lietuvos mokslo taryba yra Seimo ir Vyriausybės patarėja mokslo ir mokslininkų rengimo politikos klausimais, atlieka ekspertines funkcijas svarstant šalies mokslo klausimus. Taryba konkursų būdu finansuoja mokslinius tyrimus, organizuoja Lietuvoje vykdomų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei doktorantūros vertinimą.