Pradžia EN

Lietuvos mokslo taryba skelbia naują konkursinę priemonę, padėsiančią efektyviau atnaujinti mokslinių tyrimų bazę

Data 2022-06-23 Kategorija Pareiškėjams ir vykdytojams

Lietuvos mokslo taryba paskelbė pirmą paraiškų konkursą mokslo ir studijų institucijoms atnaujinti mokslo infrastruktūrą. Nauja priemonė turėtų padėti institucijoms efektyviau naudoti, atnaujinti ir plėtoti mokslinių (meno) tyrimų bazę ir didinti tyrimų aplinkos patrauklumą.

Iš viso šiais metais numatyta skirti apie 1,3 mln. eurų mokslo infrastruktūrai atnaujinti. Institucijos kviečiamos įsivertinti poreikius, susijusius su tęstinėmis mokslinių tyrimų ir meno veiklomis, bei įsigyti ar atnaujinti moksliniams (meno) tyrimams naudojamus prietaisus, programinę įrangą ir kita. Parama būtų skiriama kompensuojant 2022 metais patirtas išlaidas, įvertinus poreikio atnaujinti infrastruktūrą pagrįstumą, jos panaudojimo ilgalaikėje perspektyvoje naudą.

Paraiškos bus vertinamos atskirose humanitarinių ir socialinių mokslų bei menų ir gamtos, technologijų, medicinos ir žemės ūkio mokslų paraiškų grupėse.

Paraiškos priimamos iki š. m. liepos 21 d. Kvietimas teikti paraiškas.