Pradžia EN

Lietuvos mokslo taryba šiais metais atliks pirmąjį meno doktorantūros vertinimą

Data 2017-07-14 Kategorija Tarybos naujienos

Lietuvos mokslo taryba š. m. lapkričio mėnesį atliks Lietuvos mokslo ir studijų meno doktorantūros vertinimą. Vertinimui rengiamasi vykdant Meno doktorantūros nuostatų sąlygą – pirmąjį vertinimą trečios pakopos menų studijas turinčiose institucijose atlikti po 6 metų nuo teisės vykdyti šią veiklą įgijimo. Kiti vertinimai bus rengiami ne rečiau kaip kas 4 metai.

Teisę vykdyti meno doktorantūrą turi dvi institucijos: Lietuvos muzikos ir teatro akademija (LMTA) ir Vilniaus dailės akademija (VDA). Meno doktorantūra įteisinta 2010 m., teisė ją vykdyti institucijoms suteikta 2011 m.

Vertinimui sudaryta 8 ekspertų grupė: Zita Bružaitė (Lietuvos kompozitorių sąjunga), Rūta Muktupevala (Latvijos kultūros akademija), Jolita Mulevičiūtė (Lietuvos kultūros tyrimų institutas), Ina Pukelytė (Vytauto Didžiojo universitetas), Milda Richardson (Northeastern universitetas, JAV), Gediminas Urbonas (Masačiusetso technologijos institutas, JAV), Saulius Valius (UAB „Ekspobalta“) ir grupės vadovas Egidijus Stancikas (Kauno nacionalinis dramos teatras).

Vertinimo metu ekspertų grupė lankysis abejose institucijose ir susitiks su jų administracija, doktorantūros komitetų nariais, doktorantūros savianalizės suvestinės rengėjais, doktorantais, kitais doktorantūros proceso dalyviais. LMTA bus vertinama muzikos, teatro ir kino doktorantūra, VDA – dailės ir dizaino doktorantūra.

Vertinimas atliekamas vadovaujantis Meno doktorantūros nuostatais (LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymu 2017 m. vasario 8 d. Nr. V-69) ir Meno doktorantūros kokybės ir efektyvumo vertinimo tvarkos aprašu (Lietuvos mokslo tarybos 2017 m. birželio 8 d. nutarimas Nr. VIII-9).