Pradžia EN

Lietuvos mokslo taryba prisijungė prie tarptautinės iniciatyvos skatinant kurti atsparią švietimo ir mokslo sistemą Ukrainoje

Data 2023-08-04 Kategorija Tarybos naujienos
Lietuvos mokslo taryba prisijungė prie tarptautinės iniciatyvos skatinant kurti atsparią švietimo...

Lietuvos mokslo taryba (LMT) pasirašė prisijungimo prie daugiašalės tarptautinės iniciatyvos, skirtos kurti atsparią švietimo ir mokslo sistemą Ukrainoje, supratimo memorandumą.

Naujoji programa IMPRESS-U, kurios iniciatorius yra JAV Nacionalinis mokslo fondo (National Science Foundation, NSF) Tarptautinio mokslo ir inžinerijos biuras (Office of International Science and Engineering, OISE) kartu su Ukrainos nacionaliniu tyrimų fondu, bus skirta remti pažangiausius mokslo ir inžinerinius tyrimus švietimo ir inovacijų srityse bendradarbiaujant tarptautiniu mastu ir skatinti Ukrainos mokslininkų integraciją į pasaulinę mokslinių tyrimų bendruomenę. Pasak NSF direktoriaus Sethuramano Panchanathano, šiandienos didieji iššūkiai peržengia nacionalines sienas ir mokslo disciplinas, todėl reikia tvirto bendradarbiavimo su panašiai mąstančiais partneriais visame pasaulyje, kartu didinti tarptautinių partnerysčių efektyvumą, remti mokslinį personalą ir prisidėti prie modernios mokslinių tyrimų, švietimo ir inovacijų ekosistemos kūrimo Ukrainoje.

Dalyvaudami šioje programoje Lietuvos mokslininkai, kartu su kitais šalių iniciatyvos partnerių mokslininkais, turės galimybę įsijungti į JAV mokslininkų kartu su partneriais iš Ukrainos inicijuojamus tarptautinius projektus. Lietuvos mokslininkų veiklas laimėjusiuose konkursą projektuose finansuos LMT.

„Prisijungdami prie šios iniciatyvos skatiname Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės veiklos bendruomenes įsijungti į tarptautinius pagalbos Ukrainai projektus bei palaikyti mokslo ir inžinerijos tyrimų, švietimo ir inovacijų puoselėjimą per tarptautinį bendradarbiavimą. Ši iniciatyva ypač svarbi todėl, kad yra inicijuojama ir bus administruojama vienos svarbiausių pasaulio mokslinius tyrimus finansuojančių organizacijų – NSF, bendradarbiaujant su JAV mokslo akademija. Šios organizacijos sukaupusios milžiniškas daugiašalių mokslo projektų valdymo patirtis, kurios gali būti panaudotos organizuojant tarptautinius konkursinius mokslo projektus Lietuvoje, todėl kviečiame Lietuvos mokslininkus aktyviai dalyvauti šioje iniciatyvoje ir  teikti ambicingus aukštos kokybės bendrų mokslinių tyrimų pasiūlymus, kuriais būtų plečiamos mokslinio pažinimo ribos, siūlomi transformatyvūs moksliniai ir techniniai sprendimai, turintys pozityvaus ekonominio ir socialinio poveikio potencialą, kurių įgyvendinimui reikalingas tarptautinis mokslinių grupių bendradarbiavimas“, – sako LMT pirmininkas dr. Gintaras Valinčius.

Kiekviename pasiūlyme turės dalyvauti mokslininkai iš JAV, Ukrainos ir bent vienos kitos šioje iniciatyvoje dalyvaujančios šalies. Į šią iniciatyvą taip pat įsijungė Estijos mokslo taryba, Latvijos mokslo taryba, Lenkijos nacionalinis mokslo centras, Lenkijos nacionalinė akademinių mainų agentūra, JAV nacionalinė mokslo akademija, JAV globalių jūrinių tyrimų biuras, privatūs JAV donorai ir fondai.

Informaciją pareiškėjams apie dalyvavimą IMPRESS-U galima rasti čia.

 

Daugiau informacijos

Lietuvos mokslo tarybos
Tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus
vedėjas Viktoras Mongirdas
Tel. +370 676 19 613
El. p. viktoras.mongirdas@lmt.lt

 

Kontaktai žiniasklaidai

Solveiga Ramanauskienė
Lietuvos mokslo tarybos
Visuomenės informavimo specialistė
Tel. +370 676 42 056
El. p. solveiga.ramanauskiene@lmt.lt